People Want an Alzheimer’s Drug. This Isn’t the One (2021)

מאמר דעה מהניו יורק טיימס, בו מתייחסים המחברים לאישור תרופה חדשה לאלצהיימר ע"י ה-FDA ומביעים התנגדות לאישור זה. ה-FDA אישר את התרופה למחלת האלצהיימר – aducanumab. מחלת האלצהיימר משפיעה על מיליוני אמריקאים, ולאישור התרופה יהיו השלכות מרחיקות לכת – היא תציב רף ותהיה סטנדרט לטיפול שאליו יושוו ההצלחות וכל אישורי התרופות העתידיות. במאמר זה קראו הכותבים שלא לאשר את התרופה – כי לדבריהם, אין הוכחות ליעילות שלה. על כן נוסיף לאמן את המוח, ולדחות את הופעת הדמנציה ככל האפשר.

למאמר המלא:

https://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=22&ContentID=919794