לימודים

מחקרים בנושא פלסטיות המוח הראו שמוח מבוגר הינו גמיש ואדפטיבי בכל גיל, ושיש ביכולתו להמשיך להסתגל ולהשתפר תפקודים קוגניטיבים, לאורך כל תקופת החיים. כלומר, תפקוד המוח בגיל מבוגר תלויה בנו- בכמות ואיכות האימון שנקדיש למוחנו.

 

בעיות זיכרון, לדוגמא, יכולות להתחיל כבר בגיל 30, בממוצע, ולהתדרדר באופן איטי ומתמשך לאורך השנים. מחקר נרחב שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת הרווארד השווה בין מוחות בני אדם בוגרים לבין מוחות מבוגרים. כמצופה, החוקרים מצאו הבדלים קונסיסטנטים בין שתי הקבוצות. ההבדל המשמעותי מכולם נמצא במערכת מוחית הידועה בשם " default network" הפועלת כאשר אנשים ממקדים את תשומת ליבם כלפי פרצוף, כדוגמת המקרה בו אנו מנסים להיזכר בשם.

בנסיבות נורמליות

מערכת ה default network מבטיחה סינכרון מושלם בין אזורי המוח השונים. אולם, ככל הנראה מערכת תקשורת זו נחלשת עם הגיל וכך אנשים מבוגרים יכולים להגיע למצב של חוסר תקשורת בין אזורי המוח. למרות שהדבר איננו משפיע באופן מעמיק על תפקוד בעולם החיצוני, אפילו הירידה הצנועה ביותר בתפקוד קוגניטיבי כלשהו, משפיעה לרעה על איכות החיים, העצמאות, איכות ותדירות האינטרקציה וההשתלבות החברתית. כמעט מחצית מבני ה- 60 ומעלה מביעים דאגה מתופעות אלו. הקידמה במחקר תחום מדעי המוח הביאה למספר תגליות בדבר בפעילותם של מוחות בריאים, כולן מחזקות את עיקרון ה – "use it or lose it".

מערכת ה default network מבטיחה סינכרון מושלם בין אזורי המוח השונים. אולם, ככל הנראה מערכת תקשורת זו נחלשת עם הגיל וכך אנשים מבוגרים יכולים להגיע למצב של חוסר תקשורת בין אזורי המוח. למרות שהדבר איננו משפיע באופן מעמיק על תפקוד בעולם החיצוני, אפילו הירידה הצנועה ביותר בתפקוד קוגניטיבי כלשהו, משפיעה לרעה על איכות החיים, העצמאות, איכות ותדירות האינטרקציה וההשתלבות החברתית. כמעט מחצית מבני ה- 60 ומעלה מביעים דאגה מתופעות אלו. הקידמה במחקר תחום מדעי המוח הביאה למספר תגליות בדבר בפעילותם של מוחות בריאים, כולן מחזקות את עיקרון ה – "use it or lose it".

מערכת ה default network מבטיחה סינכרון מושלם בין אזורי המוח השונים. אולם, ככל הנראה מערכת תקשורת זו נחלשת עם הגיל וכך אנשים מבוגרים יכולים להגיע למצב של חוסר תקשורת בין אזורי המוח. למרות שהדבר איננו משפיע באופן מעמיק על תפקוד בעולם החיצוני, אפילו הירידה הצנועה ביותר בתפקוד קוגניטיבי כלשהו, משפיעה לרעה על איכות החיים, העצמאות, איכות ותדירות האינטרקציה וההשתלבות החברתית. כמעט מחצית מבני ה- 60 ומעלה מביעים דאגה מתופעות אלו. הקידמה במחקר תחום מדעי המוח הביאה למספר תגליות בדבר בפעילותם של מוחות בריאים, כולן מחזקות את עיקרון ה – "use it or lose it".