מחבר/ת: :אלי גל – מכון בריין טריין >>

במחקר זה, שנערך על ידי מספר מדענים מאוניברסטאות מובילות באנגליה, השתתפו 6,742 אנשים בריאים מעל גיל 50. המשתתפים גויסו באמצעות שיתוף פעולה בין ה BBC, האגודה לאלצהיימר בבריטניה, והמועצה למחקר רפואי בבריטניה. המשתתפים חולקו לשלוש קבוצות, וביצעו אימון ממוחשב במשך 10 דקות ביום.

שתי קבוצות ביצעו אימון קוגניטיבי משני סוגים שונים, ואילו קבוצת הביקורת קיבלה מטלות ומשחקים מבוססי מחשב אשר אינם ייעודיים לאימון המוח. לאחר שישה חודשים נמצא כי בשתי הקבוצות שביצעו אימון קוגניטיבי ייעודי נמדד שיפור משמעותי ביכולת לבצע פעילויות יומיום (activities of daily living – ADL), וביכולת להסיק מסקנות.

שיפור קטן יותר אך בעל מובהקות סטטיסטית נמדד גם בזכרון המילולי לטווח קצר ובזכרון העבודה.