מחבר/ת: Karlene Ball, PhD >>

מטרת המחקר היתה לבחון השפעה ארוכת טווח  של אימון קוגניטיבי הכולל משימות מהירות עיבוד והסקת מסקנות  על ירידה בשיעור תאונות הדרכים בקרב קבוצת הניסוי בהשוואה לקבוצת ביקורת, וזאת באמצעות שיטת  Active.

שיטה זו מיועדת לבחינה של השפעות אימון קוגניטיבי על פרוצדורות יומיומיות בקרב מבוגרים בריאים ועצמאים. תוצאות המחקר הראו כי אימון הכלל עיבוד מידע והסקת מסקנות בקרב קבוצות הניסוי הוביל לירידה המעורבות בתאונות דרכים לאורך זמן של 6 שנים, לעומת קבוצת הביקורת. 

בהתחשב בחשיבות של היכולת להיות ניידים בגיל המבוגר, מחיר תאונות הדרכים, והתועלת של אימון קוגניטיב, נראה כי להתערבויות אלו יש פוטנציאל התחזוק העצמאות ואיכות החיים של אנשים מבוגרים. למחקר המלא לחצו על אייקון הPDF: