Alzheimer disease and Bilingualism. Craik et al., 2011

ישנן ראיות רבות המציעות כי מבוגרים המנהלים אורח חיים עשיר במונחים חברתיים, מנטליים ופיזיים, "מוגנים" במידה מסוימת מפני נסיגה קוגניטיבית ודמנציה. במחקר הנוכחי מציע פקטור נוסף המחסן מפני נסיגה- דו לשוניות. נמצא כי משתתפים דו לשוניים אובחנו כסובלים מדמנציה 4.3 שנים לעומת נבדקים חד לשוניים, ודיווחו על הופעת הסמפטומים 5.1 שנים מאוחר יותר מנבדקים חד לשוניים. שתי הקבוצות היו זהות מבחינת שנות הלימוד, סטטוס מקצועי וכדומה, כך שלא ניתן להסביר את האפקט שהתקבל בשל הבדלים אלו. נראה אם כן כי דו לשוניות תורמת למניעת הנסיגה הקוגניטיבית וזו בתורה פועלת כנגד פתולוגיות כגון דמנציה. 

למאמר המלא לחץ כאן.

סגירת תפריט