Cognitive Training and Mild Cognitive impairment. Hwang et al., 2012

במחקר זה נבדקה ההשפעה של אימון קוגניטיבי בקרב משתתפים הסובלים מירידה ביכולות הקוגניטיביות או ממחלת האלצהיימר. המשתתפים חולקו לשתי קבוצות: האחת עברה אימון קוגניטיבי והשנייה לאו. בנוסף לכך, בוצעו מבחנים קוגניטיביים שונים לאחר כשבועיים ולאחר כשלושה חודשים של אימונים שבועיים של 50 דקות. תוצאות המחקר הראו כי האימון הקוגניטיבי מקושר לשיפור ביכולות הקוגניטיביות, מה שמצביע על האפקטיביות של אימון זה בקרב מי שסובל מירידה ביכולות הקוגניטיביות וממחלת האלצהיימר(בשלביה הראשונים).

למאמר המלא לחץ כאן

סגירת תפריט