Cognitive Training Decreases Motor Vehicle Collision. Ball et al., 2010

מטרת המחקר היתה לבחון השפעה ארוכת טווח  של אימון קוגניטיבי הכולל משימות מהירות עיבוד והסקת מסקנות  על ירידה בשיעור תאונות הדרכים בקרב קבוצת הניסוי בהשוואה לקבוצת ביקורת, וזאת באמצעות שיטת  Active. שיטה זו מיועדת לבחינה של השפעות אימון קוגניטיבי על פרוצדורות יומיומיות בקרב מבוגרים בריאים ועצמאים. תוצאות המחקר הראו כי אימון הכלל עיבוד מידע והסקת מסקנות בקרב קבוצות הניסוי הוביל לירידה המעורבות בתאונות דרכים לאורך זמן של 6 שנים, לעומת קבוצת הביקורת.  בהתחשב בחשיבות של היכולת להיות ניידים בגיל המבוגר, מחיר תאונות הדרכים, והתועלת של אימון קוגניטיב, נראה כי להתערבויות אלו יש פוטנציאל התחזוק העצמאות ואיכות החיים של אנשים מבוגרים.

למאמר המלא לחץ כאן.

סגירת תפריט