Game Training. Glass et al., 2013

מחקר זה ביקש לבחון האם אימון במשחקי וידאו יכול להוביל לשינויים נרחבים במיומנויות מוחיות גבוהות כגון גמישות קוגניטיבית, מעבר להשפעה על מהירות העיבוד התפיסתי. בכדי לבחון זאת, המחקר הנוכחי השווה בין שלוש קבוצות אשר התאמנו במשך 40 שעות במשחקים מסוגים שונים. החוקרים מצאו כי המשחקים שהדגישו תחזוקה והחלפה מהירה בין מידע מרובה ומקורות פעולה הובילו לעלייה גדולה בגמישות הקוגניטיבית, כפי שנמדדה על ידי מגוון רחב של משימות שלא קשורות במשחקי מחשב. התוצאות מצביעות על כך כי אימון במשחקי מחשב, אשר מערב מניפולציה בין משימות מסוגים שונים (בניגוד למשימות רוטיניות) יכול לשפר את התפקוד הקוגניטיבי.

למאמר המלא לחץ כאן

סגירת תפריט