Internet search and the brain. Small et al., 2009

המחקר הנוכחי מציע כי חיפוש ברשת האינטרנט מערב מידה רבה יותר של פעילות מוחית כפי שנמדדה באמצעות תהודה מגנטית, לעומת קריאת טקסט אך רק בקרב אנשים להם ניסון קודם בחיפוש באינטרנט. תוצאות אלו מציעות כי בקרב אנשים מבוגרים, נסיון .קודם בחיפוש ברשת האינטרנט עשוי לשנות את תגובתיות ופעילות המוח ובכך לשפר את יכולת קבלת ההחלטות והחשיבה

למאמר המלא לחץ כאן 

סגירת תפריט