Neuroplasticity and MRI. Tavor et al., 2013

מחקר ביקש לבדוק את ההשפעות של משימת למידה קצרה על המבנה המוחי באמצעות סריקה מגנטית ממוחשבת (MRI). הנבדקים התנסו במשימת למידה במשך 90 דקות, אשר כללה משימות של זיכרון חזותי ומרחבי, וכן דרשה מהירות תגובה. 6-8 ימים לאחר מכן עברו הנבדקים את אותה המשימה בשנית, בגירסה קצרה יותר. לפני ואחרי כל משימה החוקרים סרקו את מוחם של הנבדקים באמצעות מכשיר MRI. מתוצאות הניסוי עולה כי חל שיפור בביצוע של כל הנבדקים בין המשימות. נמצאו שינויים מבניים באזורים המוחיים הרלוונטים ללמידה ולזיכרון: ההיפוקמפוס השמאלי, באזורים שונים בהמיספרה הימנית ובאזורים פריפריאלים של ההיפוקמפוס. החוקרים מסכמים כי למידה, גם אם קצרת טווח, מותירה את חותמה על מבנה המוח. בנוסף, תוצאות אלו נשמרות לאורך זמן. 

 למאמר המלא לחץ כאן

סגירת תפריט