Plasticity and Alzheimer. Belleville et al., 2011

מחקר זה מדגים ממצא חדשני באשר ליעילותו של האימון הקוגניטיבי בנבדקים עם ירידה קוגניטיבית הנמצאים בסיכון לאלצהיימר. במחקר השתתפו  נבדקים הנמצאים בקבוצת סיכון למחלת האלצהיימר ועברו אימון קוגניטיבי ממוקד. השפעת האימון נבדקה באמצעות שימוש בסורק תהודה מגנטי (fMRI). ממצאי המחקר מצביעים על כך שאימון הזיכרון יכול לגרום לשינויים ביוכימיים ומבניים משמעותיים במוח, הניתנים למדידה בהדמייה מוחית. החוקרים מסכמים כי מוחם של אנשים עם פגיעה קוגניטיבית קלה נותר גמיש ועל כן מושפע מאימון קוגניטיבי.

למאמר המלא לחץ כאן

סגירת תפריט