Visual Speed of Processing Intervention. Wolinsky et al., 2013

המחקר בוחן השפעה של 10 שעות של אימון היכולת של מהירות עיבוד וויזואלי על התדרדרויות הקשורות לגיל . בניסוי השתתפו 681 נשים וגברים בשתי קבוצות גיל (50-64 ו- 65+) אשר חולקו ל-4 קבוצות אימוני מהירות עיבוד וויזואלי (3 קבוצות של אימון מהירות עיבוד וויזואלי במחשב מול קבוצה של אימון לא ממוקד):
1) 10 שעות אימון בתוכנת אימונים קוגניטיבית ממוחשבת במעבדה.
2) 14 שעות אימון בתוכנת אימונים קוגניטיבית ממוחשבת במעבדה.
3) 10 שעות אימון בתוכנת אימונים קוגניטיבית ממוחשבת בבית הנבדק.
4) 10 שעות אימון של תפזורות ממוחשבות במעבדה.
התוצאות הראו כי לכל קבוצות ההתערבות לעומת קבוצת הביקורת היה שיפור במדדים – מהירות עיבוד, חלוקת קשב, קשב סלקטיבי, קשב וויזואלי, גמישות מחשבתית וכישורים אקזקיוטיביים. אם נמיר את התוצאות לשנות הגנה נגד התדרדרויות קוגניטיביות הקשורות לגיל, נגלה כי האפקטים האלה נעים בין 1.5-6.6 שנים.  מסקנות: אימון היכולת של מהירות עיבוד וויזואלי במעבדה או בבית עבור מבוגרים/גיל הביניים הביאה לשימור או שיפור במספר יכולות קוגניטיביות.

למאמר המלא לחץ כאן

סגירת תפריט