מחבר/ת: Karl-Heinz Bäuml and Christof Kuhbandner >>

שליפה חוזרת של מידע מסוים עשויה להוביל לכך שמידע של נשלף עשוי להישכח. אך, מה הקשר בין מצב הרוח, שליפה חוזרת ושיכחה? במחקר הנוכחי שוער כי מצב רוח חיובי מעודד תהליך עיבוד מידע אשר אמור להגביר את ההפרעה של מידע שנשלף מספר פעמים ולכן יעודד שיכחה.

לעומת זאת שוער כי מצב רוח שלילי מעודד תהליך מידע ספציפי שדוקא מקטין את ההפרעה ובשל כך עשוי למנוע שיכחה. תוצאות המחקר עקביות עם השערת החוקרים. עבור נבדקים בתנאי מצב רוח שלילי , שליפה חוזרת של מידע מסוים  לא גרמה לשיכחה של מידע שלא נשלף, לעומת תנאי מצב הרוח החיובי בו נצפתה שיכלה למידע שלא נשלף.

ממצאים המחקר חשובים בהקשר של חקירת עדים: הרגשות המעורבים בעת חקירת העד עשוים להשפיע על תוצאות החקירות החוזרות! למחקר המלא לחצו על אייקון הPDF: