46 תרגילים בדרגות קושי שונות
מבחני הערכה
תמיכה טכנית
הדרכות אישיות

שיפור הזיכרון
שמות ופרצופים
התמצאות במרחב
סריקה חזותית

קשב וריכוז
מוטוריקה עדינה
שליפת מילים
מהירות תגובה

איך זה עובד?

46 תרגילים בדרגות קושי שונות
מבחני הערכה
תמיכה טכנית
הדרכות אישיות

שיפור הזיכרון
שמות ופרצופים
התמצאות במרחב
סריקה חזותית

קשב וריכוז
מוטוריקה עדינה
שליפת מילים
מהירות תגובה

איך זה עובד?