החידה השבועית

התשובה היא 47.

מקטרת = 2
אופניים = 6
משקפי שמש = 3
איש = 2
כמובן לשים לב לסדר פעולות חשבון, כפל קודם לחיבור.