מחבר/ת: Madhura Ingalhalikara >>

הבדלים בדפוסים התנהגותיים וקוגניטיביים בין נשים וגברים הנם נושא מוכר וידוע, ואף מוכח מדעית.

מחקרים מבניים של המוח מיפו מספר רב של הבדלים בין המוח של נשים ושל גברים. מעבר לעובדה שמחו הגברי גדול בכ- 5% מהנשי, ההבדל הבולט ביותר הוא ביחס בין החומר הלבן לאפור. אצל גברים גדול יותר החלק היחסי של החומר הלבן, המכיל אקסונים שהם החלק של תאי העצב המוליך את האותות במוח. אצל נשים, לעומת זאת, גדול יותר החלק היחסי של החומר האפור, המכיל את גופי תאי העצב. הבדלים רבים נוספים נצפו בגודל ומבנה של חלקים שונים במוח. לאחרונה, התפתחה היכולת להעריך לא רק את מבנה המוח אלא גם את הפעילות של תאי העצב.

בעזרת סריקות MRI ניתן למדוד את הפעילות של הרשתות הנוירוניות במוח בזמן אמת. התוצאה של מדידה כזו היא רשת עצומה וסבוכה של קשרים, וכדי ללמוד אותה משתמשים במדדים סטטיסטיים מרובים ומורכבים. בעזרת שיטה זו, הנקראת fiber tractography, מאפשרת לאמוד לא רק את מבנה המוח אלא גם את פעילותו, ובפרט – את החיווט בין החלקים השונים. במחקר הנוכחי החוקרים השתמשו בשיטה זו על מנת לאפיין את ההבדלים בחיווט המוח בין נשים וגברים. המחקר בוצע בשיתוף של חוקרים מאוניברסיטת פנסילבניה וביה"ח לילדים של פילדלפיה, וכלל 949 נבדקים בגילאי 8-22.

התוצאה העיקרית של המחקר היא כי אצל דברים נצפתה הרבה יותר תקשורת מוחית בתוך כל המיספרה, בעוד שאצל נשים היתה תקשורת רבה יותר בין ההמיספרות, כפי שמתואר בתרשים שלמטה. ממצאים אלה יכולים לתת הסבר להבדלים הההתנהגותיים הידועים שבין נשים לגברים, ולחזק תיאוריות קיימות לגבי הבדלים בתפקוד המוח בין המינים. תקשורת בתוך ההמיספרה משפרת את הקשר בין תפיסה לפעולה, המתבטא אצל גברים בכישורים מוטוריים ומרחביים. תקשורת בין ההמיספרות מאפשרת קישור בין תפיסה אנליטית ועיבוד אינטואיטיבי, המתבטא אצל נשים בתפקוד חברתי. למחקר המלא לחצו על אייקון הPDF: